PATA Clear all

PATA PTM520 Flash Module (40 Pin Vertical)

  • SLC NAND flash
  • PATA
  • 128 MB
  • 256 MB
  • 512 MB
  • 1 GB
  • 2 GB
  • 4 GB

PATA PTM720 Flash Module (44 Pin Vertical)

  • SLC NAND flash
  • PATA
  • 512 MB
  • 1 GB
  • 2 GB
  • 4 GB

PATA PTM820 Flash Module (44 Pin Horizontal)

  • SLC NAND flash
  • PATA
  • 512 MB
  • 1 GB
  • 2 GB

USB Clear all

USB Flash Module (Vertical)

  • SLC NAND flash
  • USB 2.0
  • 512 MB
  • 1 GB
  • 2 GB
  • 4 GB

USB Flash Module (Horizontal)

  • SLC NAND flash
  • MLC NAND flash
  • USB 2.0
  • 512 MB
  • 2 GB
  • 8 GB

SLC USB Flash Memory

  • SLC NAND flash
  • USB 2.0
  • 512 MB
  • 1 GB
  • 2 GB

SuperMLC USB Flash Memory

  • SuperMLC
  • USB 3.1 Gen 1
  • 4 GB
  • 8 GB